En gåtfull upplevelse

Att njuta en cigarr är inte att röka i traditionell bemärkelse, utan det är en del i en gastronomisk upplevelse, en stunds meditativ avkoppling, en gåtfull upplevelse och en njutning som alltid är ny och unik.

För att en cigarr ska ge fulländad njutning är det viktigt att ge den tid och omsorg. Cigarren skänker stort välbefinnande åt den som vet att handskas med den. Det finns ett antal klara och enkla grundregler som man ska följa för att cigarrnjutningen verkligen ska bli just en njutning.

Perfekt kondition

Cigarren måste förvaras i rätt miljö med avseende på luftfuktighet och temperatur, vilket innebär en luftfuktighet på 68-72 procent i normal rumstemperatur. Det finns bara ett sätt att förvara sina cigarrer hemma. De ska ligga i en humidor för att under alla årstider vara i perfekt kondition. En utprovad humidor av gott fabrikat ger bästa effekt.

Tre delad vänskap

En tredelad vänskap

En cigarr måste snoppas av ett mycket enkelt skäl, den går inte att röka annars. Cigarrens anatomi bestämmer snoppningen. Cigarren är uppbyggd av tre delar: inlaga, omblad och täckblad. Inlagan utgör kärnan i cigarren, här finns huvuddelen av blandningen. Runt inlagan rullas ombladet som ger cigarren dess form, därefter rullas täckbladet på och cigarren får sitt slutgiltiga utseende. Täckbladet limmas och försluts i spetsen av cigarren och av den anledningen måste cigarren snoppas.

Cigarrer kan delas in på många olika sätt, men en av de viktigaste skillnaderna är handrullat kontra maskinrullat. Det är bland de handrullade cigarrerna som man hittar de största njutningsupplevelserna. En handrullad cigarr har en inlaga av så kallad longfiller, vilket innebär en bunt av noggrant utvalda tobakssorter i hela blad, som vikts ihop för att bilda inlagan.

Dessa cigarrer ska ha en ordentlig öppning och snoppas rakt av. Hur mycket man ska snoppa avgörs av cigarrens form. I en maskinrullad cigarr finns så kallad shortfiller, vilket innebär att inlagan består av en blandning av hackad tobak med olika ursprung. Dessa cigarrer snoppas ofta vid tillverkningen.

Tänd med omsorg

En cigarr ska tändas långsamt och med omsorg. Den ända som cigarren tänds i kallas inslag. Använd cigarr- tändstickor, gaständare eller cederträstickor och tänd genom att långsamt rotera cigarren i 45 graders vinkel mot lågan. Cigarren tänds inte direkt i lågan, utan hålls en bit ovanför och tänds av lågans värme. Då man roterar cigarren får man en klarblå låga runt inslaget. När inslaget glöder jämnt runt hela cigarren kan första puffen tas. Om cigarren skulle slockna medan du röker, tänd den bara på nytt på samma sätt.

Tänd med omsorg

Upplev alla nyanser

Cigarren är en komplex njutning, vilken förändras under den tid som cigarren avnjuts. Den angenäma doften och rofyllda atmosfären skänker en tillfredsställelse som är svår att förklara för den oinvigde. Men då man funnit cigarrens själ förstår man varför vi har fascinerats av den ända sedan Columbus dagar.

Cigarrök ska inte inhaleras. Puffa långsamt på cigarren och fyll munnen med rök. Låt röken rulla runt i gommen innan du sakta blåser ut igen. Upplev alla nyanser i smak och doft, känn eftersmaken och beundra rökslingorna som stiger mot taket. Upplev karaktärer som läder, kanel, kaffe, citrus och vad du själv kan finna.

Aska inte i tid och otid, låt askpelaren växa och beundra den vackra marmoreringen som kännetecknar en förstklassig och välgjord cigarr. Bryt försiktigt av askpelaren i askfatet innan den faller. När cigarren är färdigrökt, lägg den stilla i askfatet och låt den få slockna av sig själv.

Snoppare