Honduras

Mellanamerika HondurasRedan före 1765 har det både odlats tobak och producerats cigarrer i Honduras. Spanien byggde tidigt upp en tobaksmarknad nära staden Santa Rosa de Copan. Detta område är idag mest känt för sina kaffeplantager men här odlas i viss utsträckning fortfarande tobak till cigarr. Spaniens syfte med denna handel vara att skapa ett centrum för sina erövringar i området. I de nordvästra och västra delarna av landet hittar man en vild tobakstyp som kallas ”Copaneco” vilket troligtvis var den tobakstyp som användes vid denna tidiga cigarrproduktion. Förutom området runt Copan finns det idag två andra kända områden för cigarrtobaksodling. Dels trakterna runt staden Danli i Paraisodistriktet, där Danli är Honduras cigarrhuvudstad på samma sätt som Santiago de los Cabelleros är det för Dominikanska Republiken. Dels det minst lika viktiga området Jamastran, vilket har samma betydelse för Honduras som Jalapa har för Nicaragua. Jamastran-området ligger i den södra delen av landet. Ett ytterligare område som används för tobaksodling är Talangadalen, vilken ligger i de centrala delarna av landet. Denna dal är väldigt bördig men där blåser också en hel del. Tack vare blåsten har man utvecklat en annorlunda odlingsform, Encallado. Man skyddar plantorna med uppbyggda väggar runt fälten. Detta är en teknik som man tagit efter i flera andra tobaksproducerande länder.

HondurasHonduras har inte drabbats av lika många problem som grannlandet Nicaragua men man har även här haft politiskt oroliga perioder och under 1980-talet hade man också stora problem med blåmögel. Honduras drabbades även hårt av orkanen Mitch 1998. Honduras största problem har tidigare varit brist på infrastruktur, då vägar och transporter i många delar av landet varit snudd på obefintliga.

Precis som i många länder kommer kärnan av de cigarrproducerande människorna från Kuba, som de lämnade i samband med revolutionen 1959. Honduras har fått stor hjälp både med försäljning och utveckling genom åren tack vare de stora problem man genomgått i Nicaragua. En hel del tobaksodlare har i omgångar lämnat Nicaragua och flyttat till Honduras då svårigheterna i hemlandet blivit för stora. Att de närliggande områdena Jalapa i Nicaragua och Jamastran var så pass lika hjälpte naturligtvis till. De mest kända cigarrproducenterna man idag hittar i Jamastran är Camacho, Villazon och Puros Indios. Dessa producenter har tillsammans gjort Honduras känt för sin speciella karaktär.

I Honduras använder man idag till allra största delen tobaksarter som från början är utvecklade på Kuba. Detta gäller både moderna varianter av arterna Criollo 98 och Corojo 99 samt själva ursprunget Corojo. Dessa typer av tobak är kända för att vara mycket svårodlade. För att bemästra denna typ av tobak med dess kraftfulla karaktär behövs en mycket försiktig och noggrann fermentering och lagring. För täckblad används även tobak av Connecticuttyp. Familjen Eiroa – Camacho Cigars har tagit sig an den närmast omöjliga uppgiften att på stor basis odla den äldre typen av Corojotobak, vilket sker med stor framgång. Tobaksarten Corojo utvecklades på farmen El Corojo i Pinar del Rio på Kuba. Denna farm var granne med familjen Eiroas farm, vilken de ägde fram till revolutionen på Kuba 1959.

Generellt kan man säga att merparten av cigarrerna från Honduras är ganska fylliga med kraftfull karaktär. Men i Honduras produceras också lättare cigarrer med täckblad från flera olika ursprung.

Tillbaka