Humidorskötsel

Vad är en humidor?

En humidor är ett avgränsat utrymme som håller en bra miljö för cigarrer. De flesta humidorer är tillverkade av trä i mahogny-arten spansk ceder. Detta träslag är utmärkt för att binda fukt och därigenom hjälpa fuktaren att hålla en jämn och bra fuktbalans. Det är dessutom ett av få träslag som inte rör sig så mycket och blir skevt när det utsätts för fukt. Men en humidor behöver inte vara tillverkad i trä, plast eller andra täta material går lika bra. Det är till och med så att en humidor tillverkad i plast fungerar väl så bra som en enklare i trä, då den förstnämnda inte läcker fukt i lika hög grad. Det viktigaste är dock att fuktaren har en bra funktion.

HumidorfuktighetVilken miljö skall man ha i sin humidor?

Det finns två saker som är viktiga. Dels att man håller en fuktighet i humidoren runt 68–72% relativ luftfuktighet och dels att fuktnivån inte varierar.

Spelar miljön där humidoren står någon roll?

En viktig variabel för hur väl en humidor fungerar är var den är placerad. Humidoren mår bäst av att inte stå varmare än i normal rumstemperatur. Den bör inte stå i direkt solljus då stora temperaturförändringar ger stora fuktighetsvariationer, vilket skadar cigarrerna.

Varför håller inte humidoren fuktigheten?

Det kan finnas många anledningar till detta:
• Fuktaren som sitter i den humidoren är för liten och orkar inte med vårt nordliga klimat. Det är av stor vikt att man ha har en fuktare som verkligen kan ge tillräckligt med fukt, framförallt under vinterhalvåret då luften inomhus ofta är mycket torr.
• Humidoren är inte tät och läcker därför fukt. Det är inte ovanligt att en humidor kan läcka så mycket fukt att man får ett fuktighetsvärde som är 5% lägre än vad man strävar efter. Därför måste man ha en fuktare som har en bra kapacitet alternativt ger en högre fuktighet. Det kan också vara bra att tänka på att en placering i lite svalare miljö kan hjälpa till att få upp och bibehålla fuktigheten. Om inte dessa åtgärder räcker så bör man nog fundera på att byta humidor.

Hur startar man upp sin humidor?

Att starta en humidor kan ta längre tid än vad man kan tro. Detta gäller dock inte de som har en lackad/förseglad yta invändigt. Dessa är ofta i full funktion efter bara några timmar. Har man en humidor med obehandlat trä invändigt så tar det tid innan den tagit åt sig tillräckligt med fukt för att uppnå balans. Det är svårt att säga hur länge, då det beror på yttre faktorer t.ex. vilken fuktighet man har i rummet humidoren står i.
Då träet i början absorberar mycket fukt bör man se till att det finns ordentligt med fukt att tillgå. Förr i tiden satte man in ett glas vatten och stängde humidoren. Numera finns smidigare lösningar till exempel Bovedas 84% fuktpåse som är ypperlig för detta ändamål.

Hur underhåller man fuktigheten i humidoren på bästa sätt?

Enklaste sättet att fukta en miljö är med rent vatten. Problemet med enbart vatten är att i en stängd och tät miljö så strävar vattnet mot en fuktighet av 100%. Nu blir det aldrig så fuktigt på grund av yttre förutsättningar, men den kommer ändå inte ligga nära den nivå vi vill ha i humidoren. Ett annat problem med enbart vatten är att fuktigheten kommer att vara väldigt ojämn.
Det finns sedan länge en välbeprövad lösning för detta och det är en blandning av propyleneglykol och vatten, så kallad humidorvätska. Denna vätska skall användas i Xikars fuktare. Fördelen med denna typ av fuktsystem är att den stabiliserar fuktigheten kring 70% relativ luftfuktighet, den har också möjlighet att ta tillbaka fuktighet om den blir för hög.

Vill man ha en ännu mer lättarbetad och exakt funktion så finns det sedan några år tillbaka Bovedas system, där man kan välja olika fuktighetsnivå för en ännu mer exakt och bekymmersfri funktion. Läs mer om detta system här.